Hospital

mainslider01
mainslider02
mainslider03
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
director01

ข่าวรับสมัคร

29/04/2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
22/04/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
09/04/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ)
27/03/2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
18/03/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

งานวิจัย/โครงงาน

กิจกรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th