วันที่ 28 กันยายน 2566 พญ.ธิดารัตน์ ไสยแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ชัชวาล แซ่ไว่ ประธานทีมติดตามเยี่ยมและประเมินคลินิกผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี 2566 ผลการประเมินการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับคำชื่นชมจากทีมผู้ประเมิน

ออกแบบโดย dsite.in.th