ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ

ออกแบบโดย dsite.in.th