เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมทำบุญบวงสรวงพระพรหมมหาเทพและศาลตายา สิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงพยาบาล เนื่องในวันครบรอบ 10 ปีของโรงพยาบาล สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป

ออกแบบโดย dsite.in.th